Magento API

Inmiddels hebben we al een aantal projecten achter de rug. Zo hebben we UNIT4 Agresso Wholesale, AFAS ERP, een maatwerk kassasyteem, en verschillende Microsoft Dynamics applicaties gekoppeld aan Magento via de Magento API. Deze webshops worden automatisch gevuld met producten, voorzien van verschillende attributen en eigenschappen, en de webshop geeft terugkoppeling met data van klanten, bestellingen en verzendingen aan het betreffende softwarepakket.

Wat is een API?

API staat voor Application Programming Interface. In de context van online software, zoals bijvoorbeeld Magento, vormt het een laag tussen het systeem zelf, en een andere applicatie. Je kunt een API een opdracht geven waaraan je informatie koppelt. De API voert vervolgens de opdracht uit binnen het pakket, en geeft terugkoppeling over het resultaat.

Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de opdracht voor het aanmaken van een product. De API krijgt de opdracht “maak een product aan” met de bijbehorende informatie zoals de SKU, de omschrijving en de prijs. Als alles goed gaat geeft de API het antwoord “Oké, het product is aangemaakt, dit is het productnummer”, als er een fout optreedt zal het antwoord zijn “Sorry, maar er bestaat al een product met deze SKU”.

Het grote voordeel van een API is dat je gegevens kan muteren en ophalen uit een pakket, zonder dat je het pakket zelf hoeft te wijzigen. Daarnaast worden in de API laag ook vaak de controle ingebouwd (zogenaamde business rules), waardoor je nooit verkeerde informatie kunt aanbrengen.

Mogelijkheden

Wanneer kun je een software pakket koppelen aan Magento? Simpelweg gezegd met het softwarepakket ook van een API zijn voorzien. De term die vaak gebruikt wordt is webservices, vaak in combinatie met de term SOAP of RESTful. Mocht u niet zeker weten of uw pakket een API bevat kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Welke gegevens kunnen gekoppeld worden?

Met de Magento API kunnen alle gegevens gekoppeld worden. Alle functies die in de admin van Magento beschikbaar zijn, zijn ook beschikbaar via de API. Enkele voorbeelden:

  • Klantgegevens ophalen, klanten aanmaken, klanten muteren
  • Producten aanmaken, afbeeldingen toevoegen, voorraad muteren
  • Bestellingen uitlezen
  • Status van een bestelling wijzigen

Daarnaast is het ook afhankelijk van de mogelijkheden die de API van uw softwarepakket biedt.

Meer informatie over de Magento API, of wilt u uw ERP systeem koppelen aan uw Magento webshop? Bel ons: 085 – 303 74 20.